Maciej Michalski

Historyk i teoretyk literatury, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor w Zakładzie Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie teorii i metodologii literatury, związków literatury z filozofią, antropologii literatury oraz prozy polskiej XX w.

Książki

Poznaj innych naszych autorów