Krzysztof Grzelec

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych, profesor w Katedrze Rynku Transportowego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie ekonomiki transportu i marketingu.

Książki

Poznaj innych naszych autorów