Katarzyna Wojan

Językoznawczyni, tłumacz, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, profesor w Instytucie Skandynawistyki i Fennistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka w zakresie językoznawstwa ogólnego, porównawczego, komparatystyki lingwistycznej, historii językoznawstwa i akustyki mowy.

Książki

Poznaj innych naszych autorów