Katarzyna Kaczor

Doktor habilitowana w dyscyplinie kulturoznawstwo, profesor w Instytucie Badań nad Kulturą na Wydziale Filologicznym UG. Specjalistka w zakresie socjologii i ekonomii kultury, kultury popularnej, antropologii literatury, polskiej literatury fantasy, literatury grozy i kina popularnego.

Książki

Poznaj innych naszych autorów