Jurij Boszycki

Profesor, rektor Kijowskiego Uniwersytetu Prawa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

Książki

Poznaj innych naszych autorów