Jerzy Jankau

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista w zakresie chirurgii plastycznej, kierownik Kliniki Chirurgii Plastycznej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym; członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.

Książki

  • Lekcja anatomii u Hansa Memlinga

    69,30 

Poznaj innych naszych autorów