Gustaw Szpet

Gustaw Szpet (1879–1937) – rosyjski filozof polskiego pochodzenia, Absolwent Uniwersytetu Kijowskiego, uczeń psychologa Gieorgija Czełpanowa, z którym w 1907 r. przeniósł się do Moskwy. W latach 1910–1913 odbył kilka podróży po Europie Zachodniej (Francja, Szkocja, Niemcy) w celu lepszego poznania filozofii europejskiej. Kilka miesięcy spędził w Getyndze, gdzie nawiązał kontakt z Edmundem Husserlem, co silnie zaważyło na jego późniejszej działalności naukowo-filozoficznej. W 1914 r. ukazała się jego pierwsza książka filozoficzna Zjawisko i sens, będąca pierwszym na świecie wykładem fenomenologii Husserla. Fenomenologia stała się też jego własną metodą stosowaną  w badaniach and różnymi przejawami rzeczywistości kulturowej. Zajmował się psychologią, teorią historii, semiotyką i hermeneutyką, historią filozofii rosyjskiej, estetyką. Po 1930 r., odsunięty od dydaktyki i pracy naukowej, zajął się przekładami dzieł literackich i filozoficznych. Zginął podczas wielkich czystek. W języku polskim ukazały się dwie jego książki: Wewnętrzna forma słowa (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2003) oraz Zjawisko i sens (Wydawnictwo IFiS PAN, 2018).

Książki

  • Wstęp do psychologii etnicznej

    35,70 

Poznaj innych naszych autorów