Gabriela Majewska

Doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie historii, profesor w Zakładzie Historii Nowożytnej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka w zakresie gospodarki (handel, żegluga, polityka gospodarcza, myśl ekonomiczna) i kultury materialnej Szwecji w XVII i XVIII wieku.

Książki

Poznaj innych naszych autorów