Ewa Konefał

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Zakładzie Języka Rosyjskiego i Przekładoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka w zakresie przekładoznawstwa rosyjskiego, lingwistyki przekładu, semantyki gramatycznej i leksykalnej i językoznawstwa korpusowego.

Książki

Poznaj innych naszych autorów