Emilia Denkiewicz-Szczepaniak

Doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Skandynawistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka w zakresie historii i kultury krajów skandynawskich.

Książki

Poznaj innych naszych autorów