Edyta Jurkowlaniec

Biolożka, doktor habilitowana i profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka w zakresie indukcji i regulacji hipokampalnego rytmu theta, regulacji snu i czuwania, chronobiologii rytmów biologicznych i mechanizmów plastyczności mózgu.

Książki

Poznaj innych naszych autorów