Barbara Korwel-Lejkowska

Doktor nauk społecznych w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, adiunkt w Zakładzie Badań Krajobrazu i Kształtowania Środowiska na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka w zakresie struktury i funkcjonowania środowiska, wpływu antropopresji na zmiany środowiska przyrodniczego i przyrodniczych podstaw planowania przestrzennego.

Książki

Poznaj innych naszych autorów