Barbara Klassa

Historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii, profesor w Zakładzie Metodologii Historii, Historii Historiografii i Archiwistyki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka w zakresie historii i historiografii polskiej i powszechnej XIX i XX wieku oraz historii regionalnej.

Książki

  • Między wolnością a zniewoleniem

    39,90 

Poznaj innych naszych autorów