Arkadiusz Janicki

Doktor habilitowany nauk historycznych, profesor w Zakładzie Historii Myśli i Kultury Politycznej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista w zakresie historii guberni bałtyckich w Imperium Rosyjskim w XIX i początkach XX wieku, historii Rosji w XIX i XX wieku i historii gospodarczej w XIX i XX wieku.

Książki

Poznaj innych naszych autorów