Agnieszka Baścik-Remisiewicz

Doktor nauk biologicznych, starszy wykładowca w Katedrze Fizjologii i Biotechnologii Roślin na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka w zakresie fizjologii roślin i toksykologii.

Książki

Poznaj innych naszych autorów