Adam Hoszman

Doktor nauk ekonomicznych. Specjalista w zakresie ekonomiki transportu lotniczego i zarządzania w sektorze lotniczym.

Książki

Poznaj innych naszych autorów