Adam Gorlikowski

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, specjalność: translatoryka.

Książki

Poznaj innych naszych autorów