Adam Barembruch

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Bankowości i Finansów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista z zakresu rynków finansowych, bankowości i finansów osobistych.

Książki

Poznaj innych naszych autorów