Aleksandra Hołubowicz

Doktorantka w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Książki

Poznaj innych naszych autorów