W poszukiwaniu tożsamości. Tom VI

ISBN: 978-83-8206-291-5
Year of publication: 2021
Number of pages: 228
Format: B5

W poszukiwaniu tożsamości. Tom VI

29,40 

Tożsamość zawsze aktywuje się w sytuacji kontaktu z odmiennością. Stąd znaczenie różnych wymiarów tożsamości zależy od typu zróżnicowania, którego doświadcza jednostka.

Mirosław Sobecki

Szósty tom cyklu monografii, których tematyka oscyluje wokół szerokiego zakresu zagadnień związanych z językową egzemplifikacją samoświadomości jednostki, stanowiących bogate źródło inspiracji dla interdyscyplinarnych dyskusji i badań naukowych. Znalazły się w nim teksty dotyczące zagadnień tożsamości w języku i kulturze, w opracowaniach leksykograficznych, a także literaturze i przekładzie.

 

Additional information

Weight 381 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “W poszukiwaniu tożsamości. Tom VI”