Sukces organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej. Zarządzanie zasobami ludzkimi

ISBN: 978-83-8206-098-0
Year of publication: 2020
Number of pages: 254
Format: A5

Sukces organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej. Zarządzanie zasobami ludzkimi 1962-M

27,30 

Zmiana gospodarki w kierunku gospodarki cyfrowej postawiła nowe zadania przed funkcją personalną. Wyzwania stawiane przed tą funkcją są złożone i wymagają łączenia różnych dziedzin wiedzy w ich rozwiązywaniu. Obecnie w ramach  funkcji personalnej należy identyfikować problemy zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem podejścia do zasobów ludzkich jako kapitału ludzkiego. Wymaga to poszerzania samodzielności pracowników oraz ich decyzyjności i odpowiedzialności. Realizacja funkcji personalnej w realiach dzisiejszych wymogów organizacji to nie tylko doskonalenie obszaru doboru pracowników zgodnie ze strategią, kulturą organizacyjną i rozwiązaniami  firmy. To również coraz bardziej złożony obszar rozwoju pracowników, w którym organizacja musi zadbać o rozwój kompetencji zgodnych ze swoimi potrzebami, ale też budować przestrzeń organizacyjną dla karier pracowniczych oraz identyfikować, rozwijać i wykorzystywać talenty pracowników.  Ten obszar funkcji personalnej jest szczególnie ważny, bo stanowi o motywacji pracowników oraz ich zaangażowaniu i satysfakcji z pracy. Zatem obecnie funkcja personalna wymaga rozwoju metod i narzędzi realizacji zadań związanych z poszczególnymi obszarami: z doborem, rozwojem, wynagradzaniem i oceną pracowników, ale również z pokonywaniem barier w zarządzaniu wiedzą. Organizacje, które chcą efektywnie funkcjonować w gospodarce opartej na wiedzy, muszą być konkurencyjne i przynosić zysk swoim interesariuszom. Powinny zrewidować sposoby swojego funkcjonowania pod kątem wyzwań związanych z zarządzaniem wiedzą. Wydaje się, iż do głównych wyzwań organizacji w XXI wieku można zaliczyć: tworzenie warunków pozwalających na adaptację do nowej, stale zmieniającej się sytuacji działania organizacji, wykorzystywanie wiedzy jako głównego zasobu strategicznego, organizacyjne i finansowe docenianie pracowników  – ich wiedzy i chęci do dzielenia się wiedzą w organizacji.

Niniejsza monografia stanowi kolejną publikację z cyklu stanowiącego efekt konferencji naukowych organizowanych przez Katedrę Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (wcześniej Instytutu Organizacji i Zarządzania), opatrzonych wspólnym tytułem „Sukces organizacji”. Na prezentowaną publikację składa się zbiór artykułów, które odnosząc się do różnych problemów zarządzania organizacjami w warunkach gospodarki cyfrowej, przedstawiają wyniki badań teoretycznych i empirycznych. Monografia powstała w wyniku zaangażowania autorów pochodzących z wiodących krajowych ośrodków akademickich.

1962-M Categories: , Tags: ,

Additional information

Weight 330 g
Year of publication

2020

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sukces organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej. Zarządzanie zasobami ludzkimi”