Oblicza dobrobytu – wybrane zagadnienia. Tom V

ISBN: 978-83-8206-504-6
Year of publication: 2023
Number of pages: 166
Format: 170 x 240 mm

Oblicza dobrobytu – wybrane zagadnienia. Tom V

W monografii Oblicza dobrobytu – wybrane zagadnienia. Tom V przedstawiono poglądy i wyniki badań naukowców zainteresowanych problematyką dobrobytu społeczno-ekonomicznego, reprezentujących ośrodki naukowe w kraju i za granicą (Armenia, Azerbejdżan, Bangladesz, Bułgaria, Jordania, Serbia). Podejmowana tematyka obejmuje szerokie spektrum zagadnień: od rozważań skupionych wokół pojęcia dobrobytu w perspektywie społecznej i ekonomicznej, poprzez omówienie wybranych problemów związanych z rozwojem nowych technologii w kontekście budowania dobrobytu, aż do przedstawienia wyników badań przeprowadzonych na gruncie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w tym analiz dotyczących choroby COVID-19 i pandemii koronawirusa.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Oblicza dobrobytu – wybrane zagadnienia. Tom V”