O obrazie i przestrzeni. Problematyka badań młodych historyków sztuki

ISBN: 978-83-7865-569-5
Year of publication: 2017
Number of pages: 220
Format: A5
Files to download

O obrazie i przestrzeni. Problematyka badań młodych historyków sztuki

W tomie zebrane zostały artykuły młodych adeptów historii sztuki. Ich tematyka jest bardzo zróżnicowana zarówno pod względem chronologicznym, jak i przedmiotowym. Obejmuje dawną architekturę, rzeźbę i malarstwo, ale też niesprecyzowane jeszcze często gatunki sztuki najnowszej. Ważnym aspektem badań młodych naukowców jest poszukiwanie odpowiedniej metodologii, co również znajduje odzwierciedlenie w zgromadzonych tekstach.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “O obrazie i przestrzeni. Problematyka badań młodych historyków sztuki”