Uwarunkowania rozwoju instrumentów rynku kapitałowego i pieniężnego

ISBN: 978-83-8206-368-4
Year of publication: 2021
Number of pages: 166
Format: A5

Uwarunkowania rozwoju instrumentów rynku kapitałowego i pieniężnego

37,80 

Na rynku finansowym wciąż rozwijają się instrumenty finansowe, zarówno bazowe, jak i pochodne. Ich badania mają istotne znaczenie dla rozwoju dyscypliny ekonomia i finanse. Na początku pierwszej dekady nowego tysiąclecia polski rynek instrumentów finansowych rynku kapitałowego i pieniężnego składały się przede wszystkim z akcji i obligacji skarbowych (…). Tymczasem w 2021 r. w Polsce, oprócz stosunkowo dobrze rozwiniętego rynku akcji i instrumentów skarbowych, funkcjonował szeroki rynek walorów pozaskarbowych, często notowanych na publicznym rynku Catalyst. Ponadto rozwinięty był rynek pochodnych instrumentów finansowych. Znaczenia nabrały przede wszystkim pozaskarbowe instrumenty finansowe zarówno dostępne na rynku niepublicznym, jak i notowane na rynku Catalyst. Emitowane były nie tylko przez spółki akcyjne zajmujące się produkcją i usługami, ale również przez banki, samorządy terytorialne, banki komercyjne czy bank centralny (…). Konsekwencją powyższych obserwacji jest niniejsza monografia naukowa, w której przebadano wszystkie zasygnalizowane wyżej instrumenty rynku kapitałowego i pieniężnego. Problem badawczy stanowi analiza genezy i stanu rozwoju polskiego rynku tych walorów, a także perspektyw rozwoju wszystkich omawianych instrumentów dostępnych lub dopiero wprowadzanych na krajowy rynek finansowy. Podczas przygotowania monografii wykorzystano różne statystyki, przeprowadzono też badania własne. Istotny nacisk położono również na przedstawienie ewolucji regulacji dotyczących opodatkowania dochodów z inwestycji w instrumenty finansowe.

Ze Wstępu

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Uwarunkowania rozwoju instrumentów rynku kapitałowego i pieniężnego”