Ubiory w nowożytnym Gdańsku od połowy XVI do końca XVIII wieku

ISBN: 978-83-8206-000-3
Year of publication: 2020
Number of pages: 618
Format: B5
Files to download

Ubiory w nowożytnym Gdańsku od połowy XVI do końca XVIII wieku

84,00 

Książka Aleksandry Kajdańskiej jest poświęcona rozwojowi ubiorów oraz mody w Gdańsku, w tle znakomicie obrazując dynamiczny i bogaty rozwój miasta w analizowanym okresie. Zważywszy na tematykę i wartość naukową ma duże znaczenie dla promocji historii Gdańska. Praca jest podzielona chronologicznie na pięć rozdziałów. W każdym z nich Autorka omówiła ubiory męskie i damskie oraz następujące w nich zmiany z uwzględnieniem trendów dominujących w poszczególnych okresach. Analizę ubiorów przeprowadziła na bazie zachowanych obiektów znajdujących się w kolekcjach w muzeach na świecie i w Polsce, głównie w Muzeum Narodowym w Warszawie oraz w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Autorka wykorzystała też szeroko rozumianą ikonografię, pamiętniki, opisy z podróży i zapisy inwentarzy, a samą modę rozpatrywała w kontekście ówczesnych realiów nie tylko historycznych i politycznych, ale też związanych z dokonującym się rozwojem przemysłowym i innowacjami technicznymi. Książka została wzbogacona około 300 ilustracjami strojów z analizowanego okresu. Całość stanowi niezwykle cenne, bogate i interesujące studium nie tylko mody w Gdańsku okresu XVI–XVIII wieku, ale też panujących zwyczajów, rozwoju i kontaktów międzynarodowych miasta oraz szeroko pojętej gdańskiej kultury.

Additional information

Weight 1100 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ubiory w nowożytnym Gdańsku od połowy XVI do końca XVIII wieku”