Studia Historica Gedanensia. Tom XIV (2023). Cnoty niewieście

ISSN: 2081-3309
Year of publication: 2023
Number of pages: 378
Format: 170x240 mm

Studia Historica Gedanensia. Tom XIV (2023). Cnoty niewieście

48,60 

„Studia Historica Gedanensia” to rocznik humanistyczny publikujący teksty o tematyce historycznej. Istnieje od 2010 r. Wydaje tomy tematyczne, z przydzielonymi do każdego redaktorami tematycznymi. W każdym z tomów redakcja dąży, aby obecne były artykuły obejmujące epokę starożytności, przez średniowiecze, czasy nowożytne, wiek XIX i XX.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Studia Historica Gedanensia. Tom XIV (2023). Cnoty niewieście”