Religijność i duchowość z perspektywy pedagogicznej: od idei do empirii

ISBN: 978-83-8206-392-9
Year of publication: 2022
Number of pages: 368
Format: 170 x 240 mm

Religijność i duchowość z perspektywy pedagogicznej: od idei do empirii

44,10 

Monografia Religijność i duchowość z perspektywy pedagogicznej: od idei do empirii jest interesującą poznawczo próbą przedstawienia, zgodnie z tytułem, oryginalnych rezultatów prac badawczych– teoretycznych i empirycznych – podejmowanych w kontekście szeroko rozumianej religijności i duchowości. W publikacji starano się udzielić odpowiedzi na pytania o miejsce religijności i duchowości w pedagogice, a także określić potencjalne obszary badań, opowiedziano się za wszechstronnym podejściem do człowieka jako całości cielesno-psychiczno-duchowej. Religia i duchowość to ważne i wymagające pogłębionej refleksji naukowej sfery ludzkiej egzystencji. Recenzowana książka ma w tym zakresie swój niewątpliwy udział i wkład. Zawarte w pracy rozprawy teoretyczne, studia empiryczne przedstawione na bazie interdyscyplinarnej literatury z nauk humanistycznych i społecznych to materiał skłaniający do myślenia o religijności, duchowości jako zasobach osobowych i kapitale społecznym, stanowiący zachętę do dalszych poszukiwań, refleksji, zmian. Recenzowana książka jest opracowaniem wzbogacającym wiedzę z zakresu za – równo pedagogiki (pedagogiki religii, pedagogiki międzykulturowej, pedagogiki społecznej, pedagogiki porównawczej), jak i nauk społecznych, humanistycznych.

Z recenzji prof. dr hab. Aliny Szczurek-Boruty

Additional information

Weight 626 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Religijność i duchowość z perspektywy pedagogicznej: od idei do empirii”