Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890–1939. Tom II. Formacje, ludzie, idee

ISBN: 978-83-7865-886-3
Year of publication: 2019
Number of pages: 378
Format: 130 x 205 mm

Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890–1939. Tom II. Formacje, ludzie, idee

Oto drugi z czterech tomów specjalnego wydania serii „Światło i Ciemność”, ukazującego się pod wspólnym tytułem Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939. Cykl obejmuje studia na temat dziejów polskiego ezoteryzmu, począwszy od schyłku XIX wieku aż po wybuch II wojny światowej. Intencją jego autorów było przedstawienie najważniejszych aspektów działalności polskich przedwojennych środowisk ezoterycznych. Te pionierskie, zespołowe badania, prowadzone w latach 2016–2019, były możliwe dzięki grantowi Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Drugi tom edycji, Formacje, ludzie, idee, zawiera charakterystykę intelektualnego krajobrazu polskiego spirytyzmu i mediumizmu oraz dziesięć studiów poświęconych postaciom ezoteryków, którzy odegrali szczególnie ważne role w rozwoju polskiej alternatywnej duchowości. Całość wieńczy omówienie polskiej prasy i wydawnictw ezoterycznych tego okresu.

Książka obecnie niedostępna w sprzedaży.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890–1939. Tom II. Formacje, ludzie, idee”