Karnoprawna ochrona dziedzictwa kultury w Hiszpanii

ISBN: 978-83-8206-536-7
Year of publication: 2023
Number of pages: 400
Format: 160 x 225 mm

Karnoprawna ochrona dziedzictwa kultury w Hiszpanii

69,30 

„Autorka wskazała podobieństwa i różnice w regulacjach prawnych obowiązujących w Hiszpanii i Polsce. Przedstawiła najważniejsze problemy związane z funkcjonowaniem tych regulacji w praktyce, a także — co jest niezwykle ważne — zaproponowała wprowadzenie do prawa polskiego pozytywnie ocenianych rozwiązań hiszpańskich. Książka z punktu widzenia teorii prawa i prawa karnego stanowi cenny materiał poznawczy i porównawczy. Także bogactwo zgłoszonych propozycji zaświadcza o wyjątkowych kompetencjach Autorki i Jej badawczej dociekliwości. Co najważniejsze, praca zawiera wiele postulatów praktycznych. Ich wdrożenie w życie z całą pewnością usprawniłoby funkcjonujące systemy ochrony dziedzictwa kultury w analizowanych krajach”.

Z recenzji prof. Wiesława Pływaczewskiego

Książka ukazała się w serii wydawniczej Biblioteka Prawa Ochrony Zabytków.

Publikacja dofinansowana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Karnoprawna ochrona dziedzictwa kultury w Hiszpanii”