Gdańskie Studia Prawnicze 1/2024

ISSN: 1734-5669
Year of publication: 2024
Number of pages: 188
Format: 170 x 240 mm
Files to download

Gdańskie Studia Prawnicze 1/2024

32,40 

Gdańskie Studia Prawnicze 1(62)/2024. Financial Law and Sustainable Development

„Gdańskie Studia Prawnicze” to czasopismo naukowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, które ukazuje się począwszy od 1996 roku, stanowiąc przestrzeń dla upowszechniania osiągnięć i wyników badań z zakresu nauk prawnych. Wersja elektroniczna jest wersją pierwotną czasopisma.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Gdańskie Studia Prawnicze 1/2024”