Finanse po pandemii. Bankowość, kapitał, nadzór

ISBN: 978-83-8206-426-1
Year of publication: 2022
Number of pages:
Format: B5

Finanse po pandemii. Bankowość, kapitał, nadzór

44,10 

Monografia Finanse po pandemii. Bankowość, kapitał, nadzór składa się z 6 proporcjonalnych rozdziałów, strukturę publikacji podporządkowano przeglądowi teorii ekonomicznych, monetarnych i finansowych dotyczących zjawisk kryzysowych oraz narzędzi oddziaływania w obszarze polityki fiskalnej, pieniężnej, a także w zakresie nadzoru i regulacji nad bankami. Ostatni rozdział zawiera analizę ekonometryczną kształtowania się PKB i inflacji. […] Największą wartość książki stanowi jej walor przeglądowy i porządkujący. Jakkolwiek dostępne są już na rynku dzieła o podobnym profilu, to ich liczba jest stosunkowo niewielka. Ponadto, z uwagi na nowość i aktualność zagadnień, każda kolejna pozycja w tym zakresie stanowi istotny krok przybliżający nas do zrozumienia zjawisk ekonomicznych i finansowych związanych przede wszystkim z jednoczesnym szokiem podażowym i popytowym (jakie miały miejsce w drugim kwartale 2020 r.), ale także z utrzymującą się pandemią, w zasadzie do chwili obecnej.

dr hab. Marcin Liberadzki, prof. SGH

Category: Tag:

Additional information

Weight 315 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Finanse po pandemii. Bankowość, kapitał, nadzór”