Znaczenie bezpieczeństwa dla funkcjonowania międzynarodowych łańcuchów dostaw

ISBN: 978-83-7865-936-5
Year of publication: 2019
Number of pages: 268
Format: 160x220 mm

Znaczenie bezpieczeństwa dla funkcjonowania międzynarodowych łańcuchów dostaw

31,50 

Bezpieczeństwo łańcucha dostaw (ang. supply chain security) definiuje się jako procedury i środki ochrony elementów łańcucha dostaw oraz jego otoczenia przed działalnością przestępczą i terrorystyczną. Koncepcja ta ukształtowała się w literaturze naukowej oraz praktyce gospodarczej w następstwie ataków terrorystycznych przeprowadzonych w Nowym Jorku i Waszyngtonie we wrześniu 2001 r. W wyniku zamachów śmierć poniosło wiele osób, a bezpośrednie i pośrednie straty instytucji publicznych i przedsiębiorstw sięgały wielu miliardów dolarów. Wydarzenia te zmieniły tradycyjne postrzeganie zagrożeń związanych z transportem czy międzynarodowymi łańcuchami dostaw. Dotychczasowe międzynarodowe wysiłki w zakresie likwidowania barier handlowych i harmonizacji przepisów ustąpiły miejsca potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa łańcuchów dostaw i ochrony przed terroryzmem. Rezultatem tych działań było wprowadzenie szeregu regulacji i inicjatyw oraz środków kontroli i ochrony łańcuchów dostaw.

W książce przedstawiono szczegółową analizę wybranych zagrożeń wobec międzynarodowych łańcuchów dostaw, takich jak terroryzm, piractwo, kradzieże, nielegalne przekraczanie granicy, fałszerstwa towarów, a także cyberprzestępczość. Scharakteryzowano również kształt polityki bezpieczeństwa prowadzonej przez Stany Zjednoczone, Unię Europejską oraz Organizację Narodów Zjednoczonych, a także omówiono najważniejsze regulacje i inicjatywy w zakresie bezpieczeństwa.

Additional information

Weight 392 g
Year of publication

2019

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Znaczenie bezpieczeństwa dla funkcjonowania międzynarodowych łańcuchów dostaw”