Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza. Tom VII. Frazeologia z perspektywy językoznawcy i tłumacza

ISBN: 978-83-7865-597-8
Year of publication: 2018
Number of pages: 318
Format: A5
Files to download

Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza. Tom VII. Frazeologia z perspektywy językoznawcy i tłumacza

Niniejszy (siódmy) tom monograficzny z serii Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza jest pokłosiem konferencji „Frazeologia z perspektywy  językoznawcy i tłumacza”, zorganizowanej w dniach 20–21 października 2016 roku przez Katedrę Językoznawstwa i Translatoryki Instytutu Rusycystyki i  Studiów Wschodnich oraz Oddział Gdański Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego pod patronatem Sekcji Frazeologicznej Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Składające się nań opracowania koncentrują się więc na zagadnieniach szeroko rozumianej frazeologii. Frazeologizmy stanowią bowiem szczególnego rodzaju nieciągłe jednostki języka o skonwencjonalizowanych relacjach między formą a znaczeniem, a ich natura, rola w komunikacji i funkcje budzą nieodmiennie ożywione spory. Fakt ten uzasadnia również różnorodność podejmowanych problemów szczegółowych, co w zasadniczym kształcie zostało zachowane w prezentowanej publikacji.

Additional information

Weight 416 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza. Tom VII. Frazeologia z perspektywy językoznawcy i tłumacza”