Zastosowania metod ilościowych w ubezpieczeniach

ISBN: 978-83-8206-043-0
Year of publication: 2020
Number of pages: 220
Format: B5

Zastosowania metod ilościowych w ubezpieczeniach

Dostęp do książki w wersji elektronicznej.

Metody ilościowe w ubezpieczeniach odgrywają współcześnie ważną rolę. Umiejętność analizy danych jest niezbędna w procedurze underwritingowej, marketingowej czy w szeroko rozumianym zarządzaniu. Wszystkie działy zakładów ubezpieczeń wykorzystują metody ilościowe w pozyskiwaniu wiedzy. Dane o rynku ubezpieczeń są ważne także dla prawidłowego  funkcjonowania organów nadzoru, instytucji wspomagających funkcjonowanie rynku, w tym pośredników ubezpieczeniowych.

Autorzy niniejszej monografii postawili sobie za cel przybliżenie czytelnikom zastosowań metod ilościowych w ubezpieczeniach, koncentrując się głównie na zastosowaniach innych niż aktuarialne.

Pierwsza część książki, na którą składają się rozdziały 1 – 7, przedstawia możliwości analizy rynku ubezpieczeń i zagadnień ubezpieczeniowych przy pomocy metod statystycznych oraz metod rachunku prawdopodobieństwa. W rozdziałach tych omówione zostały zarówno podstawowe elementy statystyki opisowej stosowane w ubezpieczeniach, jak i zagadnienia wnioskowania na podstawie określonych rozkładów zmiennych charakteryzujących zjawiska ubezpieczeniowe.

W drugiej części książki autorzy skoncentrowali się na ważnej w sektorze ubezpieczeń problematyce finansowej. Współczesny rynek ubezpieczeń jest częścią rynku finansowego, a w ubezpieczeniach trudną do przecenienia rolę odgrywa funkcja oszczędnościowa. Z tego powodu w rozdziałach 8 – 11 scharakteryzowano zagadnienia zmiany wartości pieniądza w czasie, rachunku rent i ratalnej spłaty długów.

Książka finansowana w ramach Programu ProUG.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Zastosowania metod ilościowych w ubezpieczeniach”