Uwarunkowania digitalizacji usług zdrowotnych

ISBN: 978-83-8206-456-8
Year of publication: 2022
Number of pages: 284
Format: A5

Uwarunkowania digitalizacji usług zdrowotnych

Produkt dostępny wkrótce.

Postęp cywilizacyjny oparty na rozwiązaniach informatycznych dotyczy każdej dziedziny życia. Szczególnie ważny i przydatny jest w obszarze opieki zdrowotnej. Rozwiązania te przyczyniają się, co prawda, w różnym tempie w różnych rejonach świata do  coraz bardziej efektywnego wykorzystania zasobów potrzebnych w procesie poprawy zdrowia publicznego. Ze względu na czynniki obiektywne, przede wszystkim wydłużający się wiek życia człowieka oraz przechodzące przez świat epidemie i pandemie borykamy się z problemami, ten niedobór dotyczy głównie zasobów ludzkich, w mniejszym stopniu finansowych i rzeczowych, choć optymalizując wykorzystanie informacji medycznych, przyspieszamy decyzje i minimalizujemy koszty ich wypracowania. Polska nie tylko podąża za tymi trendami, ale również buduje swoje rozwiązania. Należy mieć nadzieję, że będą to rozwiązania kompatybilne z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa. Digitalizacja rozwiązań w zakresie systemu ochrony zdrowia oprócz swej warstwy pragmatycznej podnosi jednocześnie komfort życia wszystkich obywateli. Co prawda, jesteśmy jeszcze dość daleko od tego, aby mówić o systemowym ujęciu rozwiązań cyfrowych w postaci sztucznej inteligencji, ale niewątpliwie w tym kierunku zmierzamy jako ludzkość.

Książka ta zawiera treści wprowadzające w zagadnienia digitalizacji wzajemnie się dopełniające – od kwestii najbardziej ogólnych poprzez prezentację systemów i narzędzi informatycznych wykorzystywanych w ochronie zdrowia po charakterystykę systemu ochrony zdrowia z jego determinantami. Opisane zostały mechanizmy funkcjonowania ochrony zdrowia. Osnową jest zdrowie, szczególnie ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji Healthcare 4.0. Przedstawiono też systemy i narzędzia IT uwzględniające ich konfigurację, głównie polskiego systemu ochrony zdrowia. Na koniec zaprezentowano w postaci case study zagadnienia dotyczące promocji zdrowia i logistyki.

Książka została sfinansowana w ramach Programu ProUG.

Additional information

Weight 374 g
Year of publication

2022

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Uwarunkowania digitalizacji usług zdrowotnych”