Uniwersytet Gdański wobec wyzwań polityki rozwoju regionu pomorskiego. Sposoby prezentacji w mediach

ISBN: 978-83-8206-108-6
Year of publication: 2020
Number of pages: 278
Format: 160 x 230 mm

Uniwersytet Gdański wobec wyzwań polityki rozwoju regionu pomorskiego. Sposoby prezentacji w mediach

48,30 

Publikacja łączy priorytetowe kierunki rozwoju regionalnego województwa pomorskiego ze strategiami Uniwersytetu Gdańskiego. Jej unikatowym walorem jest ukazanie kontekstu medialnego przemian regionalnych, a celem – umiejscowienie Uniwersytetu Gdańskiego na tle przemian regionalnych. Kompleksowa analiza obejmuje zmiany na Pomorzu w horyzoncie ostatnich dwóch dekad, badanie kluczowych dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju regionu i Uniwersytetu Gdańskiego oraz badanie medialnej widoczności. Książka przedstawia Uniwersytet Gdański jako uczelnię, która poprzez realizację projektów regionalnych, realizowanych ze środków europejskich, wpisuje się w ramy spójnego i zrównoważonego rozwoju regionu.

Additional information

Weight 562 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Uniwersytet Gdański wobec wyzwań polityki rozwoju regionu pomorskiego. Sposoby prezentacji w mediach”