Stan polskiego dziennikarstwa zagranicznego

ISBN: 978-83-8206-408-7
Year of publication: 2022
Number of pages: 108
Format: 140x210 mm

Stan polskiego dziennikarstwa zagranicznego

21,00 

Każdy tekst dziennikarski tworzy pewien obraz danego wycinka rzeczywistości, mniej lub bardziej zniekształcony. Z jednej strony jest on odbiciem poglądów społeczeństwa czy jego części, a z drugiej strony sam na te poglądy oddziałuje. Badanie ogólnych obrazów medialnych świata, które wyłaniają się z mozaiki poszczególnych tekstów, może dać wgląd w to, jak ludzie budują społeczne konstrukty. […] Niniejsza praca przybliża koncepty medialnych obrazów świata, dyplomacji i dziennikarstwa globalnego na konkretnym przykładzie, pokazując, jak bardzo wszystkie te kwestie są ze sobą związane. Ma na celu zbadanie medialnego obrazu kryzysu wenezuelskiego, sprawdzenie, jak profesjonalizacja dziennikarstwa wpływa na tworzenie tych obrazów, jakie są dominujące perspektywy dziennikarskie i czy dobierane są one intencjonalnie.

Fragment wstępu

Ogólnopolski Konkurs Medi@stery został zainicjowany w celu promowania najwybitniejszych prac absolwentów magisterskich studiów dziennikarskich. Organizatorem przedsięwzięcia jest Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Uniwersytecie Gdańskim, które każdego roku wyłania najlepszych studentów zajmujących się szeroko rozumianą wiedzą z zakresu komunikacji społecznej i mediów. Pomysłodawczyniami i inicjatorkami konkursu są prof. UG, dr hab. Małgorzata Łosiewicz oraz prof. UG, dr hab. Anna Ryłko-Kurpiewska, które sprawują merytoryczną i metodologiczną pieczę nad funkcjonującą na gdańskim dziennikarstwie specjalizacją Reklama i PR.

Additional information

Weight 175 g
Dimensions 21 × 14 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Stan polskiego dziennikarstwa zagranicznego”