Problemy Wczesnej Edukacji 2021, nr 1 (52)

ISSN: 1734-1582
Year of publication: 2021
Number of pages: 210
Format: 170x240 mm
Files to download

Problemy Wczesnej Edukacji 2021, nr 1 (52)

21,60 

„Problemy Wczesnej Edukacji” to czasopismo naukowe, które publikuje oryginalne artykuły naukowe w językach polskim i angielskim, których tematyka wpisuje się w nurt badań nad dzieckiem i dzieciństwem oraz wczesną edukacją. Znajdujące się w czasopiśmie artykuły mają zarówno charakter teoretyczny, jak i empiryczny i wiążą namysł nad wczesną edukacją z innymi subdyscyplinami pedagogiki, takimi, jak: pedagogika ogólna, dydaktyka, pedagogika społeczna, pedeutologia, ale także z innymi dziedzinami wiedzy, czyli z filozofią i socjologią edukacji, antropologią kulturową, psychologią czy naukami prawnymi.

Additional information

Weight 360 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Problemy Wczesnej Edukacji 2021, nr 1 (52)”