Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890–1939. Tom I. Teozofia i antropozofia

ISBN: 978-83-7865-885-6
Year of publication: 2019
Number of pages: 290
Format: 130 x 205 mm

Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890–1939. Tom I. Teozofia i antropozofia

Książka niniejsza jest pierwszym z czterech tomów specjalnego wydania serii „Światło i Ciemność”, ukazującego się pod wspólnym tytułem Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939. Cykl obejmuje studia na temat dziejów polskiego ezoteryzmu, począwszy od schyłku XIX wieku aż po wybuch II wojny światowej. Intencją jego autorów było przedstawienie najważniejszych aspektów działalności polskich przedwojennych środowisk ezoterycznych. Te pionierskie, zespołowe badania, prowadzone w latach 2016-2019, były możliwe dzięki grantowi Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Pierwszy tom edycji, Teozofia i antropozofia, zawiera teksty poświęcone dwóm największym stowarzyszeniom ezoterycznym na ziemiach polskich: Towarzystwu Teozoficznemu i Towarzystwu Antropozoficznemu. Autorzy podjęli próbę zrekonstruowania polskich dziejów tych formacji, wpisując je w międzynarodowe konteksty. Całość wieńczy omówienie polskiej prasy teozoficznej i wydawnictw antropozoficznych tego okresu.

Książka obecnie niedostępna w sprzedaży.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890–1939. Tom I. Teozofia i antropozofia”