Pierścienie Czasu

ISBN: 978-83-8206-550-3
Year of publication: 2023
Number of pages: 362
Format: 170x240 mm

Pierścienie Czasu

73,50 

Tematem projektu PIERŚCIENIE CZASU/ Z DOMU jest twórca uwikłany w przemijający CZAS, jednak w bardzo specjalnym ujęciu. Problem czasu możemy przedstawić w dwojaki sposób – w wymiarze kosmologicznym (Arystoteles) oraz duchowym (św. Augustyn). Nasze życie jest jednym wielkim PIERŚCIENIEM, który ma początek (narodziny) i nieuchronny koniec (śmierć). Ten pierścień składa się z dwóch warstw: materialnej i duchowej, które wzajemnie się uzupełniają.

Naukowiec i artysta, ci od empirycznego podejścia do przedmiotu, jak i ci od myślenia zmysłowego spotykają się w tym samym punkcie. W poszukiwaniu. Pole ich działania różne, ale zakres zainteresowania zbieżny. Od tysiącleci badamy, poszukujemy, zmagamy się z materią Wszechświata i w tych dociekaniach Prawdy zbliżamy się do siebie, poznajemy, wymieniamy doświadczeniami. Artyści i naukowcy właściwymi dla siebie środkami mówią o czasie, przemijaniu, wzajemnych relacjach czasu i miejsca.

(fragment wstępu: Zbigniew Gorlak)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Pierścienie Czasu”