Narzędzia i rozwiązania wykorzystywane w kreowaniu sukcesu organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej

ISBN: 978-83-8206-216-8
Year of publication: 2021
Number of pages: 238
Format: A5

Narzędzia i rozwiązania wykorzystywane w kreowaniu sukcesu organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej

31,50 

Refleksja nad sukcesem organizacji trwa nieprzerwanie od dwóch wieków i jest związana bezpośrednio z rozwojem organizacji przemysłowych. W czasach niezwykłych zmian, gdy informacja dociera szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, stając się towarem o bardzo krótkim terminie przydatności, a podstawowe zasoby, takie jak: kapitał, wiedza i kluczowe kompetencje, wydają się wypierane przez kapitał relacji międzyorganizacyjnych oraz umiejętność koncentracji i zaangażowania, warto ponownie przyjrzeć się nie tylko źródłom, ale i narzędziom sukcesu organizacji. Czy klasyczne modele funkcjonowania organizacji mają jeszcze zastosowanie i czy dalej wyjaśniają mechanizmy funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw? Jaka jest dynamika zmian relacji wewnątrzorganizacyjnych i międzyorganizacyjnych? Które z uwarunkowań zewnętrznych stają się istotne, a jakie tracą na znaczeniu? A może w ocenie i analizie funkcjonowania współczesnych i przyszłych organizacji należy zwrócić uwagę na coś zupełnie innego? (…) Zaprezentowane w monografii zagadnienia oraz analizy możliwości wykorzystania we współczesnych organizacjach różnorodnych metod i narzędzi dla budowania ich sukcesu wskazują na ciągłą potrzebę poszukiwania nowych, czasami bardziej interdyscyplinarnych rozwiązań.

Additional information

Weight 500 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Narzędzia i rozwiązania wykorzystywane w kreowaniu sukcesu organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej”