Między Rosją a Zachodem

ISBN: 987-83-8206-532-9
Year of publication: 2023
Number of pages: 554
Format: 165x235mm

Między Rosją a Zachodem

94,50 

Tom jubileuszowy dedykowany Profesorowi Zbigniewowi Opackiemu.

Profesor Zbigniew Opacki należy do grona historyków związanych ze środowiskiem naukowym Uniwersytetu Gdańskiego, których zainteresowania badawcze dotyczą szeroko pojętej problematyki rosyjskiej. Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Gdańskim ze specjalizacją nauczycielską, a pierwsze doświadczenia zawodowe zdobył jako nauczyciel historii i geografii w jednym z gdyńskich techników. Na Uniwersytet Gdański powrócił, by obronić doktorat, a później objąć posadę adiunkta w Instytucie Historii UG. W 2007 roku otrzymał tytuł profesora. Jako wymagający, ale bardzo zaangażowany dydaktyk, Profesor wypromował ośmiu doktorów, a także był promotorem wielu magistrów.

Profesor Opacki jest autorem wielu prac poświęconych polsko-rosyjskim relacjom naukowym w XIX-XX wieku, kształtowaniu się nowoczesnej świadomości narodowej Polaków, Rosjan, Litwinów, Białorusinów i Ukraińców, relacjom polsko-żydowskim w XX w., historii historiografii oraz historii nauki, m.in.: Słownik biograficzny historyków Uniwersytetu Gdańskiego (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020), czy Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1919-1939 (Wydawnictwo UG, 2021). Publikacja ta otrzymała Nagrodę Przeglądu Wschodniego im. Aleksandra Gieysztora w kategorii Nagroda Krajowa dla najlepszej książki naukowej o tematyce wschodnioeuropejskiej.

Profesor jest współautorem licznych monografii historycznych oraz artykułów publikowanych w rodzimych i zagranicznych czasopismach naukowych. Ponadto uczestniczył w kilkudziesięciu konferencjach naukowych w Polsce, Rosji, czy na Ukrainie.

Księga Między Rosją a Zachodem stanowi wyraz uznania jej autorów: byłych współpracowników, doktorantów i przyjaciół dla działalności naukowej i dydaktycznej Profesora.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Między Rosją a Zachodem”