Literackie wędrówki po tematach. Wiek XIX-XXI

ISBN: 978-83-8206-565-7
Year of publication: 2023
Number of pages: 316
Format: A5

Literackie wędrówki po tematach. Wiek XIX-XXI

39,90 

Monografia wieloautorska Literackie wędrówki po tematach stanowi zbiór artykułów badaczy najmłodszego pokolenia: studentów i absolwentów filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, podejmujących krytycznoliteracką refleksję nad dziełami literatury XIX-XXI wieku. Artykuły obejmują zróżnicowane tematycznie i metodologicznie rozprawy dotyczące głównie polskiej literatury współczesnej: XXI-wiecznej (twórczości O. Tokarczuk, J. Bator, Sz. Twardocha, I. Karpowicza), XX-wiecznej (J. Iwaszkiewicza, L. Tyrmanda, M. Białoszewskiego) oraz XIX-wiecznej (A. Mickiewicza i J. Słowackiego). Wśród analizowanych przez autorów motywów pojawiają się rozważania dotyczące tożsamości, doświadczeń egzystencjalnych (podróży, miłości, choroby, śmierci), traumy przeszłości. Zaznaczona w tytule kategoria wędrówki odnosi się do procesu lektury i ścieżek badawczych, na których istotne są zarówno już istniejące odczytania, jak też nowe propozycje przyczyniające się do odświeżenia interpretacji tekstów literackich.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Literackie wędrówki po tematach. Wiek XIX-XXI”