Kościeleccy ze Skępego herbu Ogon i ich protoplaści

ISBN: 978-83-7865-717-0
Year of publication: 2018
Number of pages: 570
Format: B5
Files to download

Kościeleccy ze Skępego herbu Ogon i ich protoplaści

Sobiesław Szybkowski zajął się rodziną Kościeleckich herbu Ogon, linią ze Skępego, wywodzącą się z ziemi dobrzyńskiej, ale związaną później — w XV i XVI w. — poprzez posiadane dobra i sprawowane urzędy także z Kujawami, Prusami Królewskimi, poznańską częścią Wielkopolski, a chwilowo nawet z Rusią Koronną (ziemia przemyska). Wybrany temat niewątpliwie jest kontynuacją wcześniejszych badań Autora dotyczących późnośredniowiecznego rycerstwa Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, na którym to polu ma bardzo duże osiągnięcia. Największą wartością książki są przede wszystkim liczne nowe ustalenia poczynione na podstawie ogromnego materiału źródłowego, które znacznie poszerzają (a zarazem porządkują) naszą wiedzę nie tylko o rodzinie Kościeleckich herbu Ogon, a także ogólnie o społeczeństwie polskim późnego średniowiecza, wprowadzając nowe informacje o dziejach Polski XIV—XV w., w tym zwłaszcza o Kujawach i ziemi dobrzyńskiej; bez tych ustaleń trudno sobie wyobrazić dalsze szczegółowe badania w tym względzie.

Z recenzji prof. dr. hab. Jerzego Sperki

Książka otrzymała III Nagrodę im. Profesora Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 2019 w kategorii prac ze źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii.

Additional information

Weight 930 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kościeleccy ze Skępego herbu Ogon i ich protoplaści”