Nagroda im. prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dla Sobiesława Szybkowskiego za książkę „Kościeleccy ze Skępego herbu Ogon i ich protoplaści”

Nagroda im. prof. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dla Sobiesława Szybkowskiego za książkę „Kościeleccy ze Skępego herbu Ogon i ich protoplaści”

Mamy zaszczyt poinformować, że Jury Nagrody im. Profesora Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego przyznało III nagrodę dr. hab. Sobiesławowi Szybkowskiemu za książkę Kościeleccy ze Skępego herbu Ogon i ich protoplaści: studium z dziejów późnośredniowiecznej rodziny możnowładczej za rok 2019. Książka Sobiesława Szybkowskiego została nagrodzona w kategorii prac ze źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii.

Nagoda im. Profesora Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego przyznawana jest w konkursie organizowanym przez „Studia Źródłoznawcze” – recenzowane czasopismo wydawane przez Instytut Historii PAN, poświęcone naukom pomocniczym historii i źródłoznawstwu, a także metodom badań i krytyki właściwym dla poszczególnych rodzajów źródeł oraz edytorstwu źródeł historycznych w zakresie czasowym od starożytności do XIX wieku.