Innowacje w rozwoju ekonomiczno-społecznym. Tom II. Ujęcie empiryczne

ISBN: 978-83-8206-359-2
Year of publication: 2021
Number of pages: 256
Format: 160 x 230 mm

Innowacje w rozwoju ekonomiczno-społecznym. Tom II. Ujęcie empiryczne

33,60 

W niniejszym empirycznym tomie zostały przeprowadzone analizy według podejścia indukcjonistycznego. Polegało ono na zebraniu nowych faktów obserwacyjnych w sferze innowacji, ich systematyzacji oraz na sformułowaniu uogólnionych prawidłowości. Badania empiryczne zostały ukierunkowane na cztery grupy zagadnień: mechanizmy i rezultaty innowacji w skali mikro i makro, studia przypadków najważniejszych (przełomowych) trendów innowacyjnych, ryzyko i niepowodzenia innowacyjne, tworzenie systemów wspierania innowacyjności. Podejście indukcjonistyczne w badaniu innowacji wzbogaca wyniki poznawcze uzyskane w podejściu teoretycznym (hipotetyczno-dedukcyjnym). Wciąż odnotowuje się nowe fakty obserwacyjne w zakresie innowacji. Duża ich część nie była znana, gdy tworzono teorie i modele. Empiryczne ujęcie innowacji stanowi komplementarne dopełnienie, ale także weryfikację rozważań i twierdzeń teoretycznych zawartych w pierwszym tomie. Wartością dodaną poznania empirycznego jest możliwość odpowiedzi na pytanie o użyteczność i efektywność zmian innowacyjnych w dłuższym okresie. Nowym elementem poznania jest także uogólniona empiryczna identyfikacja i charakterystyka głównych (przełomowych) trendów innowacyjnych, która opiera się na bardzo bogatym zbiorze danych i publikacji.

Additional information

Weight 370 g
Year of publication

2021

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Innowacje w rozwoju ekonomiczno-społecznym. Tom II. Ujęcie empiryczne”