Gdańsk w oglądzie socjologicznym

ISBN: 978-83-8206-004-1
Year of publication: 2020
Number of pages: 262
Format: 160 x 220 mm

Gdańsk w oglądzie socjologicznym

37,80 

W ostatnich latach zaobserwować można zwrot w myśleniu o mieście. Proces globalizacji i prymat neoliberalnej gospodarki w zarządzaniu miastem powodował, że interesy ekonomiczne zwykle brały górę nad interesami społecznymi. Obecnie można zauważyć przebudzenie świadomości i poczucia odpowiedzialności za jakość przestrzeni. Wzrosło zainteresowanie modelem rozwoju rozumianym jako sieć współpracy jednostek  i grup społecznych, w wyniku której powstają wspólnoty lokalne. Wiele na to wskazuje, że  jest to kierunek, który warunkować będzie proces kształtowania się tożsamości Gdańska w przyszłości. W publikacji zaprezentowane zostały wybrane wyniki badań socjologicznych realizowanych w Gdańsku w okresie od 1996 do 2018 roku, w oparciu o umowy partnerskie zawierane pomiędzy Urzędem Miasta w Gdańsku a Uniwersytetem Gdańskim. Publikacja ma charakter socjologicznego studium empiryczno-analitycznego.

Publikacja sfinansowana przez Urząd Miasta Gdańska.

herb

Additional information

Weight 600 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Gdańsk w oglądzie socjologicznym”