Dostojewski. Re-kolekcje

ISBN: 978-83-8206-615-9
Year of publication: 2024
Number of pages: 215
Format: 135 x 200 mm

Dostojewski. Re-kolekcje

50,40 

Książka Dostojewski. Re-kolekcje jest próbą odczytania twórczości rosyjskiego pisarza w perspektywie biblijnej. To swoiste „rekolekcje z Dostojewskim”, mające jednocześnie na celu ukazanie sposobu, w jaki Dostojewski czyta (łac. lectio) Biblię, jak w jej perspektywie mierzy się z najważniejszymi pytaniami egzystencjalnymi i religijnymi. Zawarte w podtytule słowo „re-kolekcje”, odnoszące się do okresu poświęconego odnowie duchowej, nawróceniu (łac. recollectio – wewnętrzne skupienie), sugeruje sposób i cel lektury. Wskazuje on równocześnie, iż na książkę składać się będą po części teksty „zebrane na nowo” (łac. recolligere), publikowane w różnych czasopismach, ale ponownie zredagowane, pogłębione i poszerzone.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dostojewski. Re-kolekcje”