Czas wolny, rozrywka, używki w najnowszej literaturze rosyjskiej

ISBN: 978-83-7865-726-2
Year of publication: 2018
Number of pages: 164
Format: A5
Files to download

Czas wolny, rozrywka, używki w najnowszej literaturze rosyjskiej

Monografia podejmuje problematykę kondycji ludzkiej współczesnego człowieka, bohatera najnowszej literatury rosyjskiej, rozpatrywaną z perspektywy czasu wolnego, rozrywki i używek, które stanowią nieodłączny element egzystencji człowieka i są szeroko reprezentowane w różnego rodzaju gatunkach literackich współczesnego piśmiennictwa. Wybory, dokonywane przez bohaterów prozy najnowszej we wskazanych tytułem obszarach determinują w dużej mierze ich losy, tożsamość i relacje z innymi.

Additional information

Weight 222 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Czas wolny, rozrywka, używki w najnowszej literaturze rosyjskiej”