Ambicje literatury popularnej

ISBN: 978-83-7865-607-4
Year of publication: 2017
Number of pages: 124
Format: B5
Files to download

Ambicje literatury popularnej

Przygotowany drugi tom serii „Studia Północnoeuropejskie” zawiera naukowe opracowania skoncentrowane na dziełach literackich mieszczących się w obszarze zarówno tak zwanej literatury ambitnej, jak i tej lżejszego kalibru – popularnej, głównie kryminalnej, w Skandynawii. Zostały one poddane kategoryzacji nadal noszącej znamię niezadawalającej i nieprecyzyjnej. Za-mowanie się ambitnymi utworami literatury popularnej czy popularnością współcześnie wyłaniającej się klasyki może budzić liczne wątpliwości. Sugeruje błyskotliwe przeciwstawienie, które pozostaje trudno definiowalne na tym etapie prac badawczych: mówienie o ambicjach pisarzy tworzących kryminały nie musi oznaczać istnienie przeciwległego i paradoksalnego bieguna mało ambitnej literatury „wysokiego lotu”. Próbujemy pokazać istnienie wyraźnych nurtów współczesnej literatury skandynawskiej, co z natury rzeczy nie pozwala na wyczerpującą eksplorację niezakończonego procesu, a brak czasowego i myślowego dystansu zbliża postępowanie badawcze do krytyki literackiej. Inaczej mówiąc, chcemy bardziej zauważyć i zwrócić uwagę na pewne fenomeny niż rozstrzygać z dozą pewności o ich konfiguracji czy historycznoliterackim znaczeniu.

Studia Północnoeuropejskie to seria promująca naukowe eksploracje i badawcze pasje pracowników gdańskiej skandynawistyki oraz zapraszanych do współpracy badaczy z innych ośrodków akademickich. Planowane są również tomy prezentujące studencką aktywność naukową.

Publikacje tworzące profil serii świadczą o ustawicznym redefiniowaniu i poszerzaniu obszarów kulturowych eksplorowanych przez gdańskich skandynawistów i ich zainteresowaniu dynamiką procesów zachodzących na styku kultur.

Additional information

Weight 221 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ambicje literatury popularnej”